Sukurta Labbis4.PRO sistemos integracija su i.MAS komponentėmis i.SAF ir i.VAZ.

i.Mas – tai išmanioji mokesčių administravimo sistema, kurią sudaro Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemis (i.SAF) ir Elektroninių važtaraščių posistemis (i.VAZ).

Integracija su i.SAF – tai galimybė automatizuotai, be papildomo duomenų įvedimo, pateikti sąskaitų faktūrų duomenis tiesiai iš sistemos Labbis4.PRO į i.SAF.

Integracija su i.VAZ – tai galimybė automatizuotai perduoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui iš sistemos Labbis4.PRO į i.VAZ.

SAF-T rinkmenoje esantys itin detalūs apskaitos duomenys mokesčių administratoriui leis daug išsamiau nagrinėti mokesčių mokėtojų apskaitą nei anksčiau.

Šis sprendimas privalomuosius duomenis teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai bus dar patogiau ir paprasčiau, tokiu būdu garantuojamas infrastruktūrų optimizavimas ir sauga. Taip pat matydami susistemintą informaciją ir sumažindami neaktualios informacijos srautą, sutaupysite daug brangaus laiko, kurį galėsite skirti esminių procesų valdymui ir vystymui.

Sukurta Labbis4.PRO sistemos integracija su vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema GPAIS.

Kadangi informacijos perdavimas į GPAIS privalomas visam verslui – gamintojams ir importuotojams, jų organizacijoms, atliekų tvarkytojams ir kitiems atliekų sektoriaus dalyviams, sukurtas Labbis4.PRO sistemos sprendimas automatizuotam informacijos perdavimui į GPAIS sistemą.

Šis sprendimas supaprastina daugumą procesų ir palengvina apskaitos vedimą. Pavyzdžiui, metinei ataskaitai sugeneruoti pagal atliekų tvarkymo apskaitos žurnalų duomenis pakanka vieno mygtuko paspaudimo. GPAIS leidžia sumažinti administracinę naštą, kadangi sudaro galimybę turėti visą reikalingą informaciją vienoje sistemoje, pakartotinai neįvedinėti pirminiuose registruose esančių duomenų, automatiškai atvaizduoti duomenis kitų atliekų sistemos dalyvių apskaitoje, atlikti automatines patikras, apskaičiuoti suminius duomenis, automatiškai formuoti ataskaitas.