Nuo 2018 metų gegužės mėnesio visoje Europoje Sąjungoje įsigalioja naujas duomenų apsaugos reguliavimas, nustatantis reikalavimus bei sugriežtinantis įmonių ir organizacijų atsakomybę dėl asmens duomenų apsaugos. Šis reglamentas turės įtakos visoks ES organizacijoms, dirbančioms su bet kokio tipo asmeniniais duomenimis. BDAR (Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamentas) reikalavimai yra griežti ir sudėtingi, o baudos už jų nesilaikymą – reikšmingos (iki 20 mln. EUR arba 4% metinės apyvartos dydžio bauda).

Sėkmingai įgyvendintas Labbis produktų Bonus, L4.PRO, Logas, Konto poveikio vertinimas pagal BDAR reikalavimus, vertinant programinės įrangos bei teikiamų paslaugų atitiktį šiems BDAR reikalavimams:

Reikalavimas

Nuoroda į BDAR

1

Duomenų apsaugos sistemose ir organizacijoje įdiegimas

Straipsnis 25. Priežastis 78.

2

Duomenų saugumas, integralumas ir konfidencialumas užtikrinamas techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis

Priežastis: 49.

Straipsniai: 5-1(f), 32-1(b-d)

3

Duomenų šifravimas

Priežastis: 83.

Straipsniai: 6-4(e), 32-1(a)

4

Pseudonimų naudojimas

Priežastys: 26, 28, 29, 78

Straipsniai: 6-4(e), 25-1, 32-1(a)

5

Anoniminiai duomenys

Priežastis 26

6

Tvarkymo tikslų ir informacijos pateikimas Duomenų subjektams

Priežastys: 39, 58

Straipsniai: 12-1, 13-2(a-f)

7

Galimybė tvarkyti savo duomenis

Priežastys: 58, 61, 63.

Straipsniai: 12, 15-1(a, d)

8

Galimybė duomenų subjektui gauti visą savo duomenų informaciją bendrai priimtinu formatu

Straipsnis:15-3

9

Galimybė pilnai ištrinti duomenis pagal gautą užklausimą 

Priežastys: 59, 65 Straipsniai: 13-2(b), 14-2(b), 17,

10

Duomenų subjekto teisė atsisakyti jo duomenų tvarkymo

Priežastys: 59, 63. Straipsniai: 7-3, 18, 21

11

Duomenų saugojimo trukmė bei subjekto informavimas apie trukmę 

Priežastys 39, 45 Straipsniai: 13-2(a), 14-2(a), 25-2

 

Labbis produktai yra saugūs ir jau dabar atitinka Asmens duomenų apsaugos reikalavimus.