Sklandus ir pilnai automatizuotas paslaugų valdymo procesas pagal tarptautinį paslaugų kokybės valdymo standartą ISO 20000-1.

X

Užsakymo forma

Pirmą mėnesį NEMOKAMAI išbandykite BONUS specialų pasiūlymą MINI. Užpildykite šią užsakymo formą ir per 1 d. d. atsiųsime specialiai Jums sugeneruotą nuorodą per kurią galėsite prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


Konsultavimas

Skiriame milžinišką dėmesį mūsų esamiems klientams. Esame įgyvendinę "vieno langelio" principą, įtraukiame klientus į problemų sprendimo procesus, nuolat juos informuojame.

Jūs gausite aukščiausio lygio kokybišką pagalbą nepriklausomai kokios sistemos L4.PRO, L4.PRO cloud, Konto, Bonus, Logas, L4.PRO VSAFAS ar ankstesnių sistemos versijų vartotoju Jūs esate.

Pagalbos tarnyba veikia pagal ITIL metodiką: registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, atgalinis ryšys:

 • „Vieno langelio“ principas
 • Klientai dalyvauja sprendimo procese
 • Konsultavimas telefonu
Vystymas

Nenustebkite, jei vystymo paslaugas pasiūlysime anksčiau už Jūsų poreikius. 

Teikiame pasiūlymus ir įgyvendiname Labbis sukurtų sistemų vystymo ar naujo, tik Jūsų įmonei reikalingo, funkcionalumo, ar integracijų su trečiųjų šalių sistemomis kūrimo darbus.

PRIORITETAI
atsižvelgiame į poveikį verslui
Kritinis poveikis verslui

Esant kritiniam lygiui, mes pradėsime dirbti su incidentu 1 val. bėgyje ir skirsime tam aukščiausią prioritetą, kol incidentas bus išspręstas arba bus surastas alternatyvus kelias.

Kliento ištekliai turi būti pasiekiami Kritinio lygio situacijoje ir Klientas turi bendradarbiauti, siekdamas padėti išspręsti incidentą.

Kritinio lygio incidentą nusako šios charakteristikos:

 • Klientas naudoja PROGRAMĄ pagrindinei verslo paslaugai;
 • Sistema arba kritinis jos funkcionalumas neveikia;
 • Duomenų praradimas arba duomenų sugadinimas;
 • Klientas negali tęsti veiklos.
Svarbus poveikis verslui

Svarbaus lygio incidentą nusako šios charakteristikos:

 • Dalis PROGRAMOS funkcionalumo neveikia arba duoda klaidingą rezultatą ir nėra alternatyvaus funkcionalumo/kelio klaidos apėjimui;
 • Klientas naudoja PROGRAMĄ pagrindiniuose verslo padaliniuose;
 • PROGRAMOS sutrikimas neįtakoja Kliento pagrindinės veiklos.
Minimalus poveikis verslui

Minimalaus poveikio incidentą nusako šios charakteristikos:

 • PROGRAMA veikia ir Klientas gali vykdyti savo veiklą;
 • Klaidos pranešimas PROGRAMOJE, tačiau yra alternatyvus funkcionalumas/kelias klaidos apėjimui;
 • Neteisingas PROGRAMOS „elgesys“, nedarantis poveikio kitų funkcijų veikimui ir neįtakojantis rezultatų teisingumo;
 • Klausimai apie PROGRAMOS funkcionalumą ar jos konfigūraciją.