Sėkmės istorijos

Pagreitinkite savo verslą.
Prisijunkite prie TOP lietuvos įmonių

Ernst & Young

Darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistemos diegimo projektas

Tarptautinė audito, apskaitos, mokesčių, teisinių, verslo ir įmonių sandorių konsultacijų įmonė „Ernst & Young“ yra viena pirmaujančių audito įmonių visame pasaulyje. Vykdydama savo veiklą ir sparčiai plėsdama klientų ratą, įmonė „Ernst & Young“, pasitikėdama Labbio specialistais, sėkmingai naudojasi įdiegtomis personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio sistemomis. Įmonės veiklos specifika skatina nuolat investuoti į verslo valdymo sistemų tobulinimą atsižvelgiant į įmonės ir jos klientų poreikius.

Jau apie 20 aptarnaujamų įmonių darbo užmokesčio apskaitai vesti „Ernst & Young“ naudoja Labbio programą Bonus, tačiau personalo valdymo funkcijos paskirtos atlikti įmonėms savarankiškai, kas suteikia Bonus sistemai unikalią galimybę – būti išskaidytai – viena sistemos dalis eksploatuojama „Ernst & Young“, o kita – įvairių ir visiškai skirtingų įmonių esančių skirtingose pasaulio šalyse. Bonus sistema viską apjungia ir pateikia galutinę informaciją vieningoje duomenų bazėje. Dirbant šiuo principu besijungiančių įmonių skaičius plečiasi ir ateityje „Ernst & Young“ tokiu principu planuoja teikti paslaugas net 100 skirtingų įmonių visame pasaulyje.

Kadangi „Ernst & Young“ aptarnaujamos įmonės pasklidę po visą pasaulį, Labbis pasirūpino, kad prie darbo laiko modulio galėtų jungtis ir užsienio įmonių darbuotojai, nepaisant to kuriam pasaulio krašte jie yra. Kur tik siekia interneto ryšys – galimas prisijungimas.

AB „SEB bankas“

Darbo užmokesčio, personalo valdymo, darbo laiko ir darbuotojų portalo sistemos diegimas

Projekto apimtyje įdiegtos Bonus personalo valdymo, darbuotojų portalo (savitarnos), darbo užmokesčio ir darbo laiko komponentės.

Sėkmingai atlikti sistemos vystymo darbai: sukurtas ir įdiegtas e. mokymų modulis.

Sukurtas unikalus technologinis sprendimas, pagreitinęs darbo užmokesčio skaičiavimą 10 kartų – 2200 darbuotojų skaičiavimai atliekami per 14 min.

UAB "Vičiūnų grupė"

Įdiegta darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistema Bonus

Projekto metu sėkmingai įdiegti šie moduliai: darbo užmokesčio, darbo laiko, personalo ir savitarnos (darbo laiko ir darbuotojų portalas). Šios, sėkmingai įdiegtos, sistemos funkcionalumas leidžia apjungti visas su personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio valdymu susijusias sritis nuo darbuotojo darbinimo iki atleidimo. Projekto metu didelis dėmesys skirtas integracijai su įmonėje naudojama finansų ir apskaitos valdymo sistema MS Navision - duomenų mainai atliekami darbuotojo lygyje.

Projekto diegimo metu buvo iškeltos  ir sėkmingai įgyvendintos šios užduotys:

  • sukurti darbuotojų algalapius, skirtus spausdinimui  spaustuvėje: suformuoti  algalapį ir jį patalpinti į voką;
  • optimaliai išdėlioti darbo laiko pildymo funkcionalumą, kuris įgalintų  paprastai  ir greitai (su minimaliu klavišų paspaudimu) užpildyti tabelį;
  • sukurti ir įdiegti komandiruočių valdymo (prašymai, tvirtinimai, atmetimai ir pan.)  procesus.

UAB "Arvi" ir ko įmonių grupė

Darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistemos diegimo projektas

Projekto apimtyje sukurtas ir įdiegtas sprendimas centralizuotai įmonių grupės personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitai ir valdymui bei centralizuotam duomenų saugojimui.

Pagrindinis projekto iššūkis - surinkus bei išanalizavus visų grupės įmonių poreikius, sukurti ir suderinti  vieningus procesus, vienodą skaičiavimų metodiką bei duomenų struktūras. Projekto tikslai pasiekti naudojant standartines Bonus galimybes bei funkcijas.